404
'DI matapos-tapos 'yung lenshak kong OJT. Katamaran2011

Alam mo bang friend ko sa Facebook si Ramona Flowers? Ganun ako kalupit. Sa sobrang lupit ko, kaya kong mambugbog ng kalabaw kapag nag-aamok ako. At kaya kong magpaulan ng yelo at ng brown.

Hi Ramon. :)

  1. epfidemic said: kyot!
  2. 30404 posted this